Urzędnicy zaakceptowali inwestora

7paź

7 października w Urzędzie Miasta o 17.00 odbyła się prezentacja zaakceptowanej przez komisję przetargową oferty uczestnictwa w procesie partnerstwa publiczno-prywatnego na zagospodarowanie terenów przydworcowych w Sopocie. Komisja analizowała jedną ofertę, którą złożyła Bałtycka Grupa Inwestycyjna (BGI S.A.). Oferta otrzymała 45 punktów na 100 możliwych. Druga zgłoszona oferta Global Retail and Residential Estate Services została odrzucona z przyczyn formalnych i nie była oceniana przez komisję przetargową. Projektantami zaakceptowanej oferty są:

  • Marcin Kaniewski, projektant m.in. osiedli mieszkaniowych w Gdańsku i budynku Sceny Kameralnej Teatru Wybrzeże przy ul. Bohaterów Monte Cassino 30 oraz prezes Bałtyckiej Grupy Inwestycyjnej, której udziałowcem jest m.in. Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe Megaron,
  • dr Hubert Szneider, pracownik Politechniki Gdańskiej, autor rozprawy doktorskiej „Minimalizm jako metoda twórcza w architekturze współczesnej na wybranych przykładach z lat 1990-2005”,
  • Dariusz Gawkowski, absolwent Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Koncepcja zagospodarowania terenu - ciąg budynków wzdłuż torów i po obu stronach ciągu pieszego na przedłużeniu ulicy Chopina. Ulica Dworcowa na przedłużeniu Jagiełły przekształcona w deptak. Po przeciwnej stronie torów parking za budynkami przy al. Niepodległości 767 i 769.

Projektanci swoją koncepcję przedstawili jako połączenie dwóch placów i dwóch bram – z jednej strony od ulicy Chopina, z drugiej od strony ulicy Bohaterów Monte Cassino, obok hotelu „Rezydent”. Na pierwszym poziomie budynków usytuowanych między torami a ulicą Dworcową zaprojektowano kładkę nad nowym placem. Będzie ona mogła stanowić dodatkowy poziom ciągu pieszego od pomieszczeń dworca w kierunku Monte Cassino. Od strony peronów kładka miałaby znajdować się o poziom wyżej nad wyjściem z peronu SKM, podobnie jak obecny poziom torowiska. Sama skarpa i wzniesienie ulicy Dworcowej na poziomie torów miałyby zostać w dużej części zniwelowane.

Zadaszony plac na przedłużeniu ulicy Chopina. Wysunięta przed budynki kładka nad ulicą Dworcową z wejściami po schodkach od ul. Chopina i po rampie przy hotelu od ul. Podjazd. Od góry widoczne wewnętrzne pustki na poziomie ostatnich kondygnacji (na planszy brak hotelu Rezydent).

Kompleks będzie rozpoczynał się hotelem przy ul. Podjazd, zgodnie z wymogami planu zagospodarowania. Na jego przeciwległym końcu nowe budynki połączy zadaszenie w okolicy dzisiejszego przejścia do kas SKM przy ul. Chopina.

Sylwetki budynków na tle obecnych zabudowań ulicy Kościuszki. Po lewej stronie galerie piesze między budynkami usługowymi.

Według autorów projekt prezentuje architekturę minimalistyczną, nieinwazyjną, nowoczesną, nawet brutalną. Większość budynków będzie liczyła pięć kondygnacji nadziemnych — trzy handlowe na dole i dwie biurowo-usługowe powyżej. Ostatnie kondygnacje budynków będą zgodnie z wymogami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowane na mniejszej powierzchni. Projektanci spełnili ten wymóg przeznaczając niezadaszoną pustkę w środku ostatnich kondygnacji na systemy techniczne budynków.

Łączna powierzchnia handlowo-usługowo-biurowa to około 11,5 tys. m2, a powierzchnia hotelu około 1 tys. m2. Ponadto dworzec miałby zająć około 580 m2. Wzdłuż przejazdu pod ulicą Dworcową zaplanowano 77 ogólnodostępnych miejsc postojowych i około 200 miejsc w garażach podziemnych. 50 miejsc wyznaczono na obecnym placu zabaw za budynkami przy al. Niepodległości 767 i 769.

Szkice z góry kolejno od strony ulicy Chopina, pl. Konstytucji, ul. Podjazd, wizualizacje.

Przekrój równoleżnikowy wschód-zachód na osi przedłużenia ulicy Chopina. Zjazd na poziom parkingu i zejście w kierunku dwukondygnacyjnej hali dworcowej. Nad pomieszczeniami dworca dwa poziomy biurowe, w tym najwyższy niezabudowany od strony torów.

Przekrój na osi przedłużenia ulicy Jagiełły. Schodki na poziom placu i winda do kładki na środkowym poziomie handlowym.

Przekrój przez hotel „Rezydent” i nowoprojektowany hotel przy ulicy Podjazd. Od ulicy wyodrębniony hall hotelowy, prawdopodobnie ogólnodostępny.

Plan parkingu na najniższym poziomie kompleksu. W środkowej części dwukierunkowego przejazdu zaznaczone na żółto ogólnodostępne płatne miejsca postojowe.

Koncepcja zagospodarowania zieleni. Nieliczne drzewa średniowysokie i zieleńce w betonowych korytach.

Elewacja od strony ulic Chopina i Kościuszki - wizualizacja.

Elewacja domu towarowego w Chyloni.